Un conjunt d’activitats per a dissenyar i portar a terme un hort a l’escola, basades en el coneixement de l’entorn proper.

Nivell Educatiu: Educació Primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: L’hort.
Context d’acció: curricular, gestió, participació i implicació en l’entorn.
Tipus d’activitat: Acció de centre.
Durada: un curs escolar i es programa cronològicament per estacions: tardor (octubre), hivern (gener), primavera (abril) i estiu (juny).

Objectius de l’activitat

Els nostres objectius:

  • Cercar un espai de divulgació, recerca i experimentació dins l’entorn natural i social dels nens.
  • Condicionar un espai del pati per a l’hort escolar.
  • Fer investigacions per conèixer com s’ha de fer la posada en marxa de l’hort, les tasques de maneig i les necessitats de cadascuna de les diferents espècies.
  • Conèixer les varietats hortícoles locals.
  • Relacionar-se amb els hortolans per conèixer i intercanviar experiències i coneixements sobre l’hort.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

Els dos centres que formem part de la ZER Ondara ens hem proposat iniciar l’hort escolar, però abans de començar-hi a treballar hem considerat que s’han d’aprendre alguns conceptes bàsics.
Amb la finalitat d’aprendre nocions bàsiques per fer l’hort (les tasques de maneig, les varietats hortícoles, els moments de sembra i recol·lecció, etc.), els i les alumnes de cada centre han realitzat un seguit de sortides per descobrir i conèixer alguns dels horts del seu poble. Amb l’objectiu de preparar la visita als horts i per tal de treballar-ho curricularment, es treballen prèviament a l’aula les hortalisses que els i les alumnes preveuen que es trobaran a l’hort. Per a cada visita, es treballen unes hortalisses diferents, relacionades amb l’estació de l’any en què ens trobem.
Després es fan les visites als horts, i l’alumnat comprova i veu in situ les hortalisses que prèviament ha treballat a l’aula.
Un cop fetes les visites als horts, els i les alumnes més grans realitzen una fitxa descriptiva de cada varietat hortícola i els més petits en fan un dibuix i una petita descripció. Amb el recull de fitxes i dibuixos, a final de curs es fa un llibre amb els productes d’horta de cada poble.
Paral·lelament a aquestes actuacions també es realitza un banc de llavors, amb llavors que porten els i les alumnes de casa seva. Aquestes llavors seran les que s’utilitzaran per fer planter i començar a fer l’hort del centre. Les activitats que es duen a terme s’adapten a cada nivell educatiu.

A continuació es llisten les activitats principals:
– Observació diària del temps i recull i control de dades meteorològiques (elaboració de gràfics i càlculs matemàtics).
– Investigació amb ajut de les famílies de quins són els productes de temporada.
– Visita a l’hort, descripció i dibuix de la visita.
– Estudi de les característiques pròpies de cada estació. (Característiques físiques, dates de l’estació, mesos de l’ any, dites, poemes i descripcions i els seus canvis…).
– Visita a la botiga del poble.
– Fotografies: què trobem a l’ hort? diferència entre sembrar i plantar, recol·lecció, etc.
– Escoltar amb respecte les explicacions de l’amo de l’hort i fer preguntes.
– Elaborar la noticia, dins del diari de la classe: “L’hort a …..”
– Exposició d’una fotografia i d’un dibuix de l’hort que s’ha escollit per consens a la classe.
– Documentació de les tasques pròpies de l’horticultura en cada època de l’ any.
– Elaboració de fitxes tècniques de cada una de les hortalisses que es troben a l’hort utilitzant les TIC.
– Treball d’expressió escrita sobre els estris i tasques de l’hort.
– Elaboració d’un Power Point de les sortides de natura.

Descarrega l’activitat en PDF