Espai Àgores

En 4 espais diferents s’han presentat de forma simultània un total de 23 experiències agrupades en les 4 temàtiques següents:

  • Espai Boscos
  • Espai ecosistemes aquàtics continentals
  • Espai d’horts, malbaratament alimentari i residus
  • Espai ciutats i biodiversitat

Boscos

Ecosistemes aquàtics continentals

Horts, malbaratament alimentaria i residus

Ciutats i biodiversitat

Aquest Simposi ha volgut ser un punt de trobada entre els diferents agents que participen en el desenvolupament i la implantació d’aquests tipus de projectes amb l’objectiu de compartir coneixement, donar visibilitat i cercar aliances.