Aquesta activitat descriu el procés d’ambientalització curricular portat a terme pel claustre de la ZER Les Vinyes a través d’un assessorament i dins del pla de formació de zona. En el procés es van crear les línies metodològiques per a l’elaboració d’activitats transversals ambientalitzades, que poden ser aplicades als diferents centres de la ZER i que estan destinades a tots els nivells educatius.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: Ambientalització curricular i ensenyament i aprenentatge de competències.
Context d’acció: Curricular.
Tipus d’activitat: Formació del professorat.
Durada: 60 hores al llarg de dos cursos escolars. L’horari d’assessorament era dues hores quinzenals el curs 2009-2010 i dues hores setmanals el curs 2010-2011, sempre fora de l’horari escolar. En total han estat 40 hores de treball presencial i 20 hores de treball personal.

Objectius de l’activitat

Els objectius plantejats són:

 • Ambientalitzar els objectius del currículum.
 • Elaborar, entre tots els membres del claustre, unes activitats que tractin les següents competències bàsiques i capacitats des d’una perspectiva ambiental:
  • La competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • La competència artística i cultural.
  • El tractament de la informació i competència digital.
  • La competència matemàtica.
 • Buscar respostes a les nostres troballes.
 • Desenvolupar la percepció: visual, auditiva i cinestèsica per tal de millorar la nostra interpretació de l’entorn.
 • Desenvolupar valors de ciutadania.
 • Superar els reptes i les pròpies pors en fer front a les petites dificultats.
 • Aprendre a fer observacions per tal d’advertir els canvis de la natura.
 • Apropiar-nos dels espais del nostre poble des de l’emoció i el coneixement.
 • Orientar-nos en l’espai.
 •  Participar de les propostes culturals del poble: exposicions, teatre, música, etc.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

Per a cada sessió de formació es planteja la seqüència següent:

1. Un mestre del claustre dissenya una activitat per realitzar amb l’alumnat d’un curs o cicle determinats (la mateixa activitat pot ser adaptada a diversos nivells). Aquest disseny inclou l’elaboració de la fitxa del mestre, amb la informació necessària per a elaborar-la i el treball que han de fer els i les alumnes.

2. Al llarg de la sessió de formació, el mestre que proposa l’activitat l’explica a la resta de mestres del claustre, que actuen com si fossin alumnes als quals va destinada l’activitat. Així l’activitat es prova i, un cop finalitzada l’exposició, es discuteix entre tots els mestres l’adequació dels objectius treballats, el nivell, les propostes de continguts,etc. En definitiva, es busquen entre tots elements de millora de l’activitat proposada.

3. Els canvis són recollits pels assessors de la formació (que són dos mestres del claustre) i, a la sessió següent, es presenta l’activitat amb les millores incorporades.

4. Un cop les activitats es donen per bones, s’apliquen als nivells corresponents.

D’aquesta manera participativa, entre tot el professorat de la ZER, s’han dissenyat un conjunt d’activitats ambientalitzades, que es troben disponibles a la web de la ZER.
http://www.xtec.cat/centres/e3010554/

Activitats desenvolupades:

1. Educació infantil i cicle Inicial:

 • Tres activitats sobre el so, l’aigua i la llum: “L’oïda i el so”, “La Llum” i “L’aigua”
 • Una activitat sobre el reciclatge: “Reciclem”
 • Dues activitats sobre descoberta de l’entorn: “Sortim a la natura” i “Animalons de terra”

2. Cicle mitjà i cicle superior:

 • Tres activitats de matemàtiques: “De les escombraries a les fraccions”, “La importància de l’aigua per a la vida” i “Viatge de fi de curs”
 • Quatre activitats de comprensió lectora de textos de temàtiques ambientals: “El oso polar”, “Animals en perill d’extinció”, “La noticia d’un diari” i “Els amics de la Terra”
 • Dues activitats d’ecoconsells en anglès: “Le’ts name our rubbish”, “Greenpasswords”
 • Comparar imatges de la comarca: “La comarca en imatges”
 • Dos activitats de medi: “Un inventari del s.XVI” i “Els fums de Bellmunt”
 • Una activitat d’educació física: “Les deixalles”
 • Resolució de problemes
Descarrega l’activitat en PDF