Espai Aparador

L’espai Aparador ha estat l’expositor de recursos, eines i pòsters de 21 projectes promoguts per entitats ambientals, per l’administració pública i pels propis centres educatius seguint la metodologia d’aprenentatge servei en l’àmbit ambiental.