Slide Slide Slide

S’ha de tenir en compte que ja fa un temps que l’Aprenentatge Servei forma part de les perspectives actives a la nostra escola. Com a resultat des del curs 2019-2020 tots els centres de secundària ja compten amb el servei comunitari com a eina obligatòria, a fi de que milers d’alumnes cada any realitzin aquesta mena de projectes.

És per això que la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya vol donar suport als centres educatius que incorporin aquesta metodologia d’aprenentatge servei i tot plegat posar al seu abast informació que pugui ser útil per al seu desplegament a través d’aquesta web.

Expliqueu els vostres projectes

Aquest espai té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi d’experiències amb relació a ApS i Servei comunitari ambiental. També podeu compartir noticies i experiències amb relació a aquest tema realitzades amb la resta de centres educatius compartint les vostres notícies publicades a les vostres webs amb les etiquetes #ApSambiental i/o #serveicomunitariambiental per tal de visualitzar-les en aquesta sinapsi.