Quines són?

Com a resum, una bona pràctica educativa és qualsevol petita o gran actuació, activitat o experiència, relacionada amb els processos d’Educació/Aprenentatge d’un centre educatiu. Així doncs, una Bona Pràctica ha d’estar planificada, implantada i avaluada satisfactòriament, ha de donar resposta a una problemàtica determinada, els resultats obtinguts, a més a més de ser satisfactoris, han d’evidenciar, d’alguna manera i, en més o menys valoració, una millora de la eficiència i de l’eficàcia del procés ( PQiMC, projecte de Qualitat i millora contínua).

Criteris de bones pràctiques

Els criteris utilitzats per valorar les bones pràctiques queden reflexats en els documents a continuació:

Cercador de bones pràctiques

I ara…. Reduïm

Un projecte interdisciplinari de centre on participen totes les àrees a fi de fer reflexionar sobre els residus que produïm per tal de reduir-los, reutilitzar-los i separar-los adequadament per reciclar-los. El projecte treballa també l’eix […]

El passeig setmanal

El Passeig Setmanal és un projecte interdisciplinari centrat en alumnes d’educació infantil, que consisteix a sortir setmanalment de l’escola amb l’objectiu de descobrir l’entorn i treballar el medi, i que també incorpora l’educació per a […]

TAÏCA, L’art com a mitjà d’expressió personal

Per començar, Taïca és una activitat que té per objectiu que els infants s’expressin lliurement a través de les diferents possibilitats que ens ofereix el cos, es a dir, els elements de l’entorn proper i […]

Conviure sense soroll

Conviure amb el soroll és un projecte interdisciplinari sobre el so, el soroll i la contaminació acústica, que implica tota la comunitat educativa i proposa actuacionsque busquen com a resultat millorar la qualitat de vida […]

Vaig a l’escola

En primer lloc aquest és un projecte interdisciplinari de mobilitat. Com a resultat mostra com elaborar un projecte de camí escolar amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5), […]

A l’escola reduïnt quilowatts

El projecte d’estalvi i eficiència energètica al centre es treballa amb l’alumnat del cicle superior mitjançant: treball curricular, la implementació de mesures d’estalvi energètic al centre i també l’avaluació respecte a l’efecte global del consum […]

Més bones pràctiques