El compost, un
adob de qualitat

EN AQUEST APARTAT S'IDENTIFIQUEN TOTS AQUELLS PROCESSOS QUE INTERVENEN EN EL COMPOSTATGE.

Un cop hem arribat en aquest punt, hem après quins materials podem compostar, quins processos de transformació segueixen dins el compostador, quins organismes hi intervenen i quines condicions són les òptimes perquè es produeixin. Però, com sabem si el compost que obtenim està a punt? En aquest apartat aprendrem a diferenciar entre un compost jove i un de madur, i si el compost que obtenim presenta alguna anomalia que cal corregir durant el procés.

També aprendrem que cal garbellar el compost abans d’aplicar-lo, per tal de destriar aquells elements que poden haver caigut accidentalment dins el compostador, com ara pedres, plàstics, envasos o branques. També podrem destriar aquelles restes vegetals que no s’han acabat de compostar i les podrem reincorporar al compostador perquè acabin el procés de compostatge. Així, tindrem un compost de textura ben fina, lliure d’impureses i fàcil d’aplicar per als diferents usos que en vulguem fer.

Un cop garbellem el compost, quins usos li podem donar? En aquest apartat aprendrem que depenent del grau de maduresa del compost, li podrem donar uns usos o uns altres. Per exemple, un compost jove el podrem utilitzar per a plantes d’horta, però haurem d’aplicar-lo força abans de sembrar o trasplantar. En canvi, un compost madur ens permetrà sembrar o trasplantar just després d’aplicar-lo. En qualsevol cas, amb l’aplicació del compost estem retornant a la terra el que és seu, tancant així el cicle.