Projecte interdisciplinari que té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni natural, promoure la conservació de la natura i fer un aprofitament pedagògic dels espais enjardinats de l’escola

Volem que l’escola sigui exemple de civisme i actitud responsable amb relació al medi ambient.

Nivell Educatiu: Educació infantil, educació primària, educació cecundària i batxillerat .
Àmbit temàtic de l’activitat: coneixement de l’entorn i biodiversitat.
Context d’acció: Implicació amb l’entorn i curricular
Tipus d’activitat: projecte interdisciplinari i transversal.
Durada: Diversos cursos escolars.

Objectius de l’activitat

El nostre projecte es divideix en dos grans apartats:

 • A –   Els parterres del nostre jardí i el seu aprofitament pedagògic.
 • B –   El jardí vertical hidropònic.

Objectius generals:

 • Conèixer amb profunditat els elements del nostre jardí.
 • Difondre aquets tipus de patrimoni botànic.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa en el respecte a l’entorn.
 • Apropar-nos al cultiu hidropònic.

Objectius específics A:

 • Estimar i respectar el nostre jardí.
 • Classificar científicament les plantes del jardí.
 • Obtenir informació de tots els aspectes botànics i d’utilitat de cada planta.
 • Dissenyar els cartells identificatius de totes les plantes amb el nom comú i el nom científic.
 • Instal·lar els cartells a cadascun dels parterres.
 • Realitzar l’apadrinament de cadascun dels parterres del jardí per cicles.
 • Promoure l’aprofitament pedagògic del jardí en tots els nivells i des de diferents àrees.
 • Recollir tot el projecte en un producte informàtic.

Objectius específics B:

 • Definir el format d’un projecte educatiu, innovador i transversal.
 • Identificar continguts i competències a treballar tant a primària com a secundària.
 • Aprendre i compartir diferents cultures de treball: Escola / Universitat.
 • Transformar visualment i estètica un espai obert de l’escola, mitjançant el disseny i l’execució d’un jardí construït a partir de mòdul hidropònics realitzats amb materials de reciclatge.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i temporització del nostre jardí

B – Els parterres i el seu aprofitament pedagògic.

És un projecte que s’inicia el curs escolar 2011-2012 i que implica l’alumnat, professorat i famílies de tots els nivells i cicles de l’escola.

 1. Iniciació – exploració i Introducció de nous coneixements
  • Fer croquis, fotografies,… dels patis i jardins per situar les espècies (membres del Comitè Ambiental).
  • Identificar totes les espècies amb l’ajuda del jardiner (membres del Comitè Ambiental).
  • Buscar el nom comú i científic de cada espècie (professorat i alumnat de secundària).
  • Fer una fitxa de cada espècie (alumnat de secundària).
  • Dissenyar uns rètols identificatius de totes les plantes del jardí (membres del Comitè Ambiental).
 2. Síntesi
  • Itinerari pel jardí adaptat als diversos nivells (professorat i alumnat d’infantil i primària)
  • Apadrinament d’un parterre cada grup-classe (alumnat d’infantil i primària).
 3. Aplicació i avaluació
  • Recollir totes les fitxes (adjuntem model) en un producte informàtic interactiu: visita virtual, galeria de fotos, …(alumnat de secundària).
  • Començar a aplicar les activitats proposades per a cada nivell.

B – Disseny i construcció d’un jardí vertical hidropònic.

És un projecte que s’inicia el curs escolar 2012-2013 i que implica l’alumnat, professorat i famílies de 6è de EP del nostre centre, amb la col·laboració dels membres de L’Innovation Hub de la URV.

 1. Iniciació – exploració i introducció de nous coneixements
  • En una primera fase es va valorar el fet que som escola verda i la possibilitat de reutilitzar residus plàstics per elaborar un jardí vertical.
  • Ens vam posar en contacte amb membres d’Innovation Hub i el nostre projecte va donar un gir, vam treballar plegats i vam acordar centrar el projecte concret: els jardins verticals basats en cultius hidropònics.
 2. Síntesi
  • El projecte proposa la transformació visual i estètica de diversos espais oberts del jardí de l’escola, mitjançant el disseny i execució d’un jardí vertical, amb mòduls de jardinera hidropònics fets amb materials reaprofitats.
 3. Aplicació i avaluació
  • Els 49 alumnes de 6è de primària han realitzat diverses sessions a la URV amb els objectius següents:
   1. Disseny jardineres.
   2. Disseny jardí vertical.
   3. Construcció dels diferents elements tècnics: jardineres, dipòsits d’aigua, sistema de reg i els sistema d’anàlisi i control.
   4. Instal·lació dels diferents elements: plantació i connexió dels mòduls.
   5. Seguiment i avaluació del projecte.
  • Aquest projecte actualment està sent utilitzat com a banc de proves per una alumna de batxillerat en el seu treball de recerca.

Continguts clau, àrees implicades, transversalitat

    A– Els parterres del nostre jardí i elseu aprofitamentpedagògic.
Curs  Materia  Temporització  Activitat
 Llar Descoberta de l’Entorn Natural i Social Intercomunicació i llenguatges 3 sessions Porten plantes de casa i composen un jardí i un hort. Canten cançons relacionades amb el jardí i les plantes.
 P3 Coneixement de l’Entorn
Plàstica
1 sessió Dibuix d’un arbre del parterre apadrinat
P4 Plàstica 1 sessió Explicació del conte “Els arbres solitaris”
(s’explica en un espai de l’escola que es coneix com a Jardí Màgic)
P5 Descoberta de l’Entorn 1 sessió Estudi de les plantes amb flor i observació de les diferències
1r EP Coneixement del medi Natural 2 sessions Identificació de les normes necessàries per al bon manteniment del jardí de l’escola. Debat a classe.
2n EP Coneixement del Medi Natural 2 sessions Estudi de les parts d’una planta i les seves característiques. Introducció als mètodes de classificació.
3r EP Educació Visual i Plàstica Coneixement del Medi Natural 1 sessió Estudi de les fulles de les plantes del jardí. Identificació dels diferents tipus.
4t EP Coneixement del Medi Natural 1 sessió Reconeixement i identificació de les parts d’una planta del jardí de l’escola. Elaboració d’un àlbum de fotografies.
5è EP  Coneixement del Medi Natural Informàtica 3 sessions Elaboració d’una presentació amb Power Point sobre les parts d’una planta i les seves característiques.
6è EP Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 3 sessions Aprofundiment en l’estudi d’una planta. Presentació oral a classe.
1r ESO Ciències de la Naturalesa Llengua Catalana i Literatura Música Educació Visual i Plàstica 2 sessions Observació d’una planta des de diferents perspectives. Elaboració d’una fitxa molt completa: nom científic, comú, estudi etimològic, situació, descripció, hàbitat, floració, fructificació, detall tija, fulles, usos mèdics, locucions i frases fetes, poemes, cançons…
 2n ESO Ciències de la Naturalesa Educació Visual i Plàstica 2 sessions Estudi del petit ecosistema de la bassa de l’escola
3r ESO Matemàtiques 2 sessions Exercicis d’àrees, percentatges, equacions de segon grau i escales amb relació al jardí
4t ESO Llengua Catalana i Literatura 2 sessions Anàlisi de la lectura “Un estrany al jardí”
1r BAT Llatí Biologia 3 sessions El Jardí de Quint Licini (comparació amb el del col·legi)
2n BAT Biologia 1 sessió Pràctica de laboratori: separació de pigments per cromatografia, estudi de la fluorescència de la clorofil·la, separació de pigments fotosintètics
B – Disseny i construcció d’un jardí vertical hidropònic
Curs Matèria Temporització Activitat Lloc
6è EP Medi Natural i Plàstica 1 sessió per cada grup A i B Generació d’idees:
-disseny jardineres
-disseny jardí vertical Instal·lacions Innovation Hub
Instal·lacions Innovation Hub
Medi Natural i Plàstica 3 sessió per cada grup A i B Construcció dels diferents elements tècnics: jardineres, dipòsits, sistema reg. escola
Medi Natural i Plàstica 3 sessió per cada grup A i B Instal·lació dels diferents elements i plantació escola
Medi Natural i Plàstica Seguiment projecte i avaluació escola

Competències i processos que es treballen de forma destacada

Infantil:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera més autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Experimentar amb diverses eines de dibuix.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Primària i secundària:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència per aprendre a aprendre.
 • Competència social i ciutadana.
 • Tractament de la informació i competència digital.

Batxillerat:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Competència en gestió i tractament de la informació.
 • Competència digital.
 • Competència en recerca.
 • Competència personal i interpersonal.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món.
 • Competència específica de Matemàtiques i Llatí.

Participació

Tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, membres del PAS i de l’AMPA)

Recursos materials i humans

Pel que fa al material, fitxes de treball, presentacions, fotos, pàgines web i la despesa econòmica, ho podeu consultar tot en l’annex.
En referència a les persones implicades, cal dir que el professorat de cada matèria del centre és responsable del projecte A i que les tutores de 6è d’EP han estat les responsables del projecte B.

Difusió

Notícies als medis següents:

També n’hem fet difusió a través de la plataforma digital del centre, a la qual accedeixen l’alumnat, famílies i resta de la comunitat educativa.

Material annex

A- El nostre jardí

A1- Model fitxa d’una espècie (alumnes de 1r ESO).
A2- Taula amb els noms científics i comuns de totes les espècies.
A3- Fotografies Festa Apadrinament.
A4- Poesia Padrins de color verd. Alumnes de 6è.
A5- Bases del concurs de fotografia “Ecoimatge 2012” sobre les plantes del nostre jardí.
A6- Fotografies guanyadores del concurs.

B- El jardí vertical hidropònic

B1- Dissenys de les jardineres i del sistema de reg.
B2- Power Point del projecte.
B3- Fotografies.
B4-Díptic del projecte Jardí Vertical.

Descarrega l’activitat en PDF