ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red) és una xarxa estatal formada per 13 xarxes de centres educatius (no universitaris) que treballen l’educació per la sostenibilitat impulsades per iniciativa de les administracions públiques, en alguns casos a nivell de comunitats autònomes, en d’altres per ajuntaments o bé per diputacions. La XESC en forma part d’aquesta xarxa de xarxes. Actualment en formen part les següents xarxes:

 • Agenda 21 Escolar-Horizonte 2030 d’Albacete
 • Programa Aldea d’Andalusia
 • Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad de La Rioja
 • Escuelas Sostenibles de la Comunidad de Madrid
 • Centros por la Sostenibilidad de la Comunitat Valenciana
 • Educar Hoy por un Madrid más Sostenible de l’Ajuntament de Madrid
 • Escuelas Sostenibles de Palència
 • ESenRED de Murcia
 • IRAES del País Basc
 • Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears
 • Red de Escuelas Sostenibles de Navarra
 • RedECOS de Canàries
 • XESC, Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Slide Slide Slide Slide Slide
Més de 1.500.000 alumnes
Més de 100.000 docents
Més de 4.000 centres

Objectius d’ESenRED

 • Fomentar l’intercanvi, la col·laboració i la difusió entre les diferents xarxes d’accions, recursos i idees.

 • Promoure la reflexió, avaluació e innovació sobre la pròpia pràctica per construir col·lectivament coneixement i models de referència.

 • Desenvolupar projectes comuns o compartits amb l’objectiu de la millora permanent de l’aprenentatge competencial de l’alumnat a través del seu protagonisme participatiu així com la millora permanent de la competència professional dels docents.

 • Establir contactes, relacions i projectes comuns amb altres xarxes internacionals de centres educatius.

Com funciona i què vol dir formar part d’ESenRED?

Els seminaris de tècnics de les Xarxes

Son espais de trobada, intercani i formació que s’organitzen anualment entre les xarxes per promoure la reflexió, avaluació i definir el pla de treball com a Xarxa de xarxes.

El simposi de docents

Son espais de diàleg i intercanvi d’experiències entre els docents de totes les xarxes que s’organitzen anualment amb la finalitat d’impulsar la innovació i l’educació ambiental als centres educatius.

La Conferència estatal i internacional del projecte Tinguem Cura del Planeta (CONFINT)

És la trobada a nivell estatal i internacional dels representants de l’alumnat de totes les xarxes d’ESenRED que es troben durant uns dies per deliberar sobre la crisi ambiental entesa de forma més amplia (ecològica, social, cultural, econòmica, política…) i assumeixen responsabilitats, plantegen i executen accions transformadores cap a societats més sostenibles.

Més informació de la CONFINT
Blog d’ESenRED