bones pràctiques

Tinguem Cura del Planeta

Espais d'Intercanvi

Guia de compostatge

Simposi aprenentatge servei i servei comunitari ambiental - 2019

Guia Hàbitat

Els centres públics de Sant Cugat del Vallès han presentat els seus projectes renovats d’Agenda 21 Escolar. Els nous projectes mostren una consolidació dels projectes d’hort escolar. Una realitat particular del municipi és la participació d’educadors i educadores agroambientals, que tot el curs estan dinamitzant l’hort i l’agroecologia escolar als centres. Són ambientòlogues o biòlogues habitualment, que contractades per les AMPA desenvolupen una tasca molt interessant.

Aquesta figura té un problema: és molt precària, no està reconeguda per Ensenyament (tampoc hi ha estudis universitaris d’educació ambiental) i per tant es dóna molta rotació de professionals. Però en els projectes d’enguany, els centres aposten per la seva consolidació al màxim de les seves possibilitats.

Per una altra banda, els horts escolars ecològics també es van ampliant i consolidant a tots els nivells educatius en molts casos. Sovint, a mesura que van pujant els grups que ja han tingut experiència amb l’hort, aquest projecte puja naturalment amb ells.

Com que els pressupostos són escassos, alguns centres proven de presentar-se a premis diversos que els ajudin a desenvolupar parts del projecte més enllà del manteniment que cobreix l’Ajuntament. Les AMPA han estat fent un esforç continuat que necessita suports addicionals.

Els projectes s’expandeixen a poc a poc per diverses àrees del currículum amb iniciatives comunitàries, com ara jardins de les olors, horts solidaris (projectes d’aprenentatge servei), granges escolars i altres. Els instituts introdueixen estudis de la despesa d’aigua, aules obertes, concursos o cooperatives d’alumnes.

Per què tant d’esforç? Perquè l’hort escolar ecològic va més enllà de fer créixer plantes, és un projecte que pot ser molt complex i interessant. Quin és el gran repte? Considerar que el sistema alimentari escolar és el que cal que l’alumnat entri a transformar, des de la producció (hort escolar) fins el consum (menjadors). La innovació educativa hauria de ser considerar l’alimentació escolar el nostre projecte, que cal que l’alumnat estudiï, critiqui, comprengui, dialogui, negociï, transformi, avaluï... i això encara es veu lluny per la majoria de les comunitats escolars, tot i que algunes han començat a plantejar-s’ho. És un repte que no pot fer un centre sol, sinó que necessita la participació de tothom, actors socials diversos del món de l’alimentació.

Cercador

any conmemoratiu