bones pràctiques

Tinguem Cura del Planeta

Espais d'Intercanvi

Guia de compostatge

Simposi aprenentatge servei i servei comunitari ambiental - 2019

Guia Hàbitat

L’Ajuntament de Terrassa impulsa i dona suport a la creació de projectes de Camí Escolar on es fomenta el camí de casa a l’escola amb modes de transport actius i sostenibles i de manera autònoma, com a mesura per a reduir la contaminació als entorns escolars.

S’han elaborat diferents eines i recursos per facilitar a les escoles la creació del seu propi camí escolar:

El vídeo de presentació del projecte que el podeu veure en l’enllaç següent:

El joc del Caminòmetre: a través del joc es fa una petita diagnosi de com van els infants de casa seva a l’escola. Els alumnes de CM i CS durant una setmana anoten en un pòster la distancia (en metres lineals) que hi ha de casa seva a l’escola i el mode de transport utilitzat.   

Guia didàctica Camins escolars : guia per al professorat amb propostes didàctiques utilitzant la metodologia de la gamificació i la investigació en el medi per tal de crear el propi camí escolar.

 Actualment cinc centres de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa ( XEST) ja disposen del seu projecte de camí escolar i durant aquest curs 2019/2020 tres centres iniciaran el projecte de camins escolars i tres més estan en la fase inicial de diagnosi per valorar si desenvolupen properament el projecte a la seva escola.

 

Cercador

any conmemoratiu