bones pràctiques

Tinguem Cura del Planeta

Espais d'Intercanvi

Guia de compostatge

Simposi aprenentatge servei i servei comunitari ambiental - 2019

Guia Hàbitat

15 centres educatius del Prat i una trentena de professors i professores han seguit, també en confinament, un curs per fomentar la participació en els seus projectes de sostenibilitat.

En aquesta memòria  trobareu informació sobre les propostes que han fet els centres i un anàlisi dels diferents aspectes que s’han tractat: eines utilitzades, temàtiques treballades i les valoracions i aprenentatges que els mateixos centres reporten, i que destaquen d’haver fet aquesta formació.

Durant aquest curs escolar 2019/2020 que ara acaba, des del departament d’Acció ambiental, en col·laboració amb la secció de Ciutadania de l’Ajuntament del Prat, el CRP del Prat i l’empresa Espai TReS, s’ha fet un seminari de formació per millorar els projectes de sostenibilitat dels centres educatius del municipi adherits a la xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”. Aquest seminari s’ha focalitzat sobretot en fomentar la participació a les aules i capacitar al professorat pel disseny i execució d’accions més participatives dins del centre. Aquest treball s’ha complementat amb activitats per donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i també donar pautes per avaluar els projectes dels centres, tot plegat per a la millora dels centres en relació a la sostenibilitat.

Han participat 15 centres del Prat, amb una trentena de professors i professores. Es va iniciar al setembre i s’ha tancat al juny, malgrat el confinament per l’emergència sanitària pel CoVID-19. Cada centre ha desenvolupat una proposta per treballar tots aquests aspectes i la majoria consideren que l’han pogut desenvolupar en un 60% malgrat l’aturada forçosa a partir del 13 de març.

Ha estat un final inesperat, com ha passat amb moltes altres iniciatives proposades per aquest curs escolar, però malgrat tot, estem molts satisfetes de la feina feta. De nou, des de la xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles” hem treballat i fomentat el treball a favor de la sostenibilitat als centres educatius del Prat i amb la complicitat del professorat que hi ha participat, i creiem que hem assolit els objectius proposats.

Cercador

any conmemoratiu