bones pràctiques

Tinguem Cura del Planeta

Espais d'Intercanvi

Guia de compostatge

Simposi aprenentatge servei i servei comunitari ambiental - 2019

Guia Hàbitat

El programa d’educació ambiental Compartim un Futur ha volgut fer de la perspectiva de gènere una prioritat en l’educació ambiental a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, introduint criteris d’igualtat de gènere a les activitats i recursos educatius.
Es va iniciar aquest tasca el 2018 amb l’elaboració de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al programa Compartim un Futur on es donen eines per evitar que els continguts de les activitats reprodueixin rols i estereotips de gènere i a on s’orienten els formadors i formadores a l’hora d’impartir les activitats.

Actualment s’està revisant tots els recursos del programa educatiu, buscant l’equitat en el llenguatge i en els espais de participació de les activitats i s’han adaptat els recursos per donar visibilitat al paper de la dona en la història. En aquest vídeo s’explica de manera resumida el que s’està duent a terme:

Cal recordar que, a més, l’11 de febrer se celebra el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència amb la intenció de promoure una participació plena i igualitària de les dones i les nenes en el camp de la ciència i eliminar tota mena de discriminació fomentant una major participació i reconeixement de les seves contribucions que moltes vegades han estat oblidades.
La igualtat de gènere és el número 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que promou l’eliminació de la bretxa de gènere en els sectors de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) que és present a la nostra societat.

Cercador

any conmemoratiu