Una bona pràctica educativa és qualsevol petita o gran actuació, activitat o experiència, relacionada amb els processos d’Educació/Aprenentatge d’un centre educatiu. Una Bona Pràctica ha d’estar planificada, implantada i avaluada satisfactòriament, ha de donar resposta a una problemàtica determinada, els resultats obtinguts, a més a més de ser satisfactoris, han d’evidenciar, d’alguna manera i, en més o menys valoració, una millora de la eficiència i de l’eficàcia del procés ( PQiMC, projecte de Qualitat i millora contínua).

 

Llegeix més...

Llegeix més...

img jardinsProjecte interdisciplinari que té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni natural, promoure la conservació de la natura i fer un aprofitament pedagògic dels espais enjardinats de l'escola

Volem que l'escola sigui exemple de civisme i actitud responsable amb relació al medi ambient.

Nivell Educatiu: Educació infantil, educació primària, educació cecundària i batxillerat .
Àmbit temàtic de l’activitat: coneixement de l’entorn i biodiversitat.
Context d’acció: Implicació amb l'entorn i curricular  
Tipus d’activitat: projecte interdisciplinari i transversal.
Durada: Diversos cursos escolars.

 

Llegeix més...