Un dels objectius de la XESC és establir mecanismes d'intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes. Els intercanvis afavoreixen la participació i la comunicació de la comunitat educativa i enriqueixen l'activitat pròpia de cada xarxa i de cada centre escolar. També faciliten el contacte personal entre les persones que impulsen els projectes d'educació per a la sostenibilitat als centres i són una oportunitat única per compartir experiències, intercanviar opinions i inquietuds i potenciar la realització de projectes compartits. Les trobades entre centres poden produir-se a diferents escales, ja siguin de caràcter local, territorial o de tot l'àmbit català i organitzar-se de diferents maneres, però tenen l'objectiu comú d'avançar en l'educació per a la sostenibilitat de les escoles. Per exemple:

  • Simposis
    Espais de formació i debat per al professorat

  • Fòrums territorials
    Intercanvi d'experiències entre el professorat i l'alumnat dels centres educatius, per afavorir la creació de xarxes territorials d'intercanvi.

  • Tinguem Cura del Planeta
    Conferència internacional de joves és una proposta del govern brasiler perquè els joves del món participin i discuteixin sobre la sostenibilitat i es comprometin amb la millora del planeta.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn