Des de 1998, tant la Generalitat de Catalunya –a través del Programa escoles verdes– com diferents ajuntaments –a través d’Agendes 21 escolars o Programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional.

En aquest marc neix, el curs 2009 -2010, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

 

Missió

Treballar en col·laboració entre administracions per promoure l’Educació per a la Sostenibilitat i donar suport als centres educatius.

 

Visió

Una Catalunya on tots els centres educatius tinguin integrada la Sostenibilitat en el seu Projecte educatiu per tal de construir una escola de qualitat, transformadora i oberta a la comunitat.

 

Valors

 • Col·laboració
 • Educació per a l’acció
 • Coresponsabilitat
 • Transformació social
 • Participació
 • Innovació
 • Transversalitat
 • Esperit crític
 • Millora continua

 

Objectius

 • Establir mecanismes de coordinació que facilitin la col·laboració entre les xarxes integrants.
 • Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius.
 • Crear espais d’intercanvi i formació entre els membres de la XESC.
 • Promoure l’intercanvi entre els centres de les diferents xarxes.
 • Col·laborar entre les xarxes i amb altres agents en la formació del professorat.
 • Compartir i elaborar recursos educatius.
 • Promoure la recerca i l’avaluació en Educació per a la Sostenibilitat.
 • Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades.
 • Establir lligams amb xarxes d’altres àmbits territorials (autonòmic, europeu...)
 • Incidir en la millora de les polítiques en Educació per a la Sostenibilitat

 

A qui ens adrecem

A administracions que tinguin o vulguin crear una xarxa de centres educatius que tenen un projecte d’Educació per a la Sostenibilitat.

 

Compromisos de les xarxes que integren la XESC

Assessorament i seguiment continu dels programes d’educació per a la sostenibilitat de cadascun dels centres de la seva xarxa. Organització d’espais d’intercanvi d’experiències i accions formatives per al professorat dels centres que formin part d’aquesta xarxa. Col·laboració per dur a terme les línies de treball de la XESC.

 

Constitució de la XESC

El 12 d'abril de 2010, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va presidir l'acte de constitució de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i de la comissió de seguiment. A l'acte hi van participat la cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Imma Mayol, l'alcalde d'Argentona, Josep Masó, l'alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell, i representants de les diferents institucions impulsores de la xarxa.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn