Espais d’intercanvi entre l’alumnat

En aquest apartat trobareu informació sobre els diferents espais d’intercanvi organitzats per les xarxes de la XESC.

Els Fòrums de la Xarxa d’Escoles Verdes

La Xarxa d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya organitza diferents trobades d’intercanvi on l’alumnat és el protagonista.

Per una banda oferim les Trobades d’intercanvi de Comitès Ambientals amb el principal objectiu de compartir les experiències entre l’alumnat dels diferents centres educatius d’un mateix municipi o comarca i, per altra banda oferim els Fòrums, que son trobades amb un elevat nombre d’alumnat, doncs agrupen centres d’un àmbit territorial més ampli, on a banda de dinamitzar els espais d’intercanvi entre l’alumnat també inclouen una part formativa ja sigui amb ponències d’experts o tallers i una acció conjunta d’intervenció en l’entorn.

Més informació

Fòrum Escoles Verdes

Els intercanvis de les Escoles + Sostenibles de Barcelona

ACTE DE CLOENDA

Cada final de curs escolar s’organitza un Acte de cloenda per tal de celebrar entre tots els centres educatius de la xarxa les accions i objectius assolits al llarg del curs. En aquest acte, l’intercanvi d’experiències entre l’alumnat, els aprenentatges compartits, les vivències i la visualització de la xarxa són molt importants. Tot això, en una jornada festiva per posar en valor els projectes de sostenibilitat que s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona.

ACTE DE SIGNATURA DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Cada any s’inaugura el nou curs escolar amb l’Acte de Signatura al Saló de Cent de l’Ajuntament. Els convidats i protagonistes de l’acte són l’alumnat i el professorat de tots aquells centres educatius que s’incorporen a la xarxa d’Escoles + Sostenibles, així com els dels centres que comencen o renoven un projecte triennal. L’alumnat i professorat rep un reconeixement per part de representants de l’Ajuntament i es culmina amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022 i comparteixen les seves experiències i expectatives de futur.

Més informació

Acte de signatura Barcelona

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Cornellà

Les Jornades d’intercanvi de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Cornellà

Projecte compartit entre l’alumnat dels centres educatius que formen part de la xarxa i mitjançant el qual es vol posar en valor la gran tasca realitzada en els centres educatius.

Les jornades s’organitzen anualment i constitueixen un espai per compartir i conèixer les diferents propostes que s’estan desenvolupant en el marc dels projectes de sostenibilitat dels centres educatius. Mitjançant la presentació de pòsters i materials sobre els projectes, l’alumnat duu a terme diverses dinàmiques per valorar diferents aspectes dels projectes presentats i col·labora fent propostes de millora i comentaris sobre els projectes.

L’H Escoles Sostenibles

L’Espai d’Intercanvi de les Escoles Sostenibles de L’Hospitalet de Llobregat

Les escoles de la xarxa de l’Hospitalet són convidades a participar en la cloenda de curs que sol ser el divendres més proper al Dia Mundial del Medi Ambient. És un moment de celebració lúdica, amb activitats d’educació ambiental i experimentació científica. 

El monitoratge dels tallers en la majoria dels casos no es contracta, es demana a l’alumnat que dissenyi una activitat de 30 minuts de durada per oferir-la a altres grups classe. L’intercanvi d’experiències es fa en paral·lel, en una sala de la biblioteca, on un grup reduït de nois i noies de cada centre que participa a la cloenda explica el projecte que han dut a terme durant l’any. Aporten maquetes, murals, presentacions o imatges gràfiques.

Hi ha foto de família, vídeo dels tallers i més informació al bloc:

LH Escoles Sostenibles

Fòrum l'Hospitalet

Xarxa d’Escoles Sostenibles de Terrassa

La Jornada d’intercanvi de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Terrassa (XEST)

Per donar visibilitat al treball que estan fent els centres educatius de la xarxa, cada dos cursos educatius s’organitza una jornada d’intercanvi d’experiències on l’alumnat i professorat expliquen els projectes d’educació ambiental que estan desenvolupant i les noves propostes d’accions i actuacions previstes. És fa un acte comú on cada centre exposa un projecte acompanyat d’un pòster i/o cartell i, posteriorment, es fa una exposició itinerant de tots els pòsters a les escoles que ho sol·licitin.

Escoles Sostenibles de Terrassa

Xarxa d’Escoles Sostenibles de Vic

El Fòrum de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Vic (XESVic)

El Fòrum de la XESVic és un espai de treball d’alumnat i professorat de les escoles i centres que pertanyen a la Xarxa XESVic. El Fòrum es porta a terme cada dos anys i hi participen una representació d’alumnat i de professorat que realitzen dinàmiques vinculades a una temàtica concreta que després poden traslladar als centres.

Al Fòrum també hi participen polítics, tècnics de l’Ajuntament de Vic, professorat, estudiants i becaris de la UVic, i alumnes i docents de la Casa d’Oficis. 

La metodologia de treball es dissenya en el marc del seminari de formació de la XESVic on hi participa professorat de totes les escoles de la ciutat. L’últim Fòrum que es va fer es va tractar la biodiversitat urbana i es va fer a la UVic-UCC. Així doncs, totes les activitats que es van fer al llarg del matí eren per entendre aquest concepte a través de la pràctica i la simulació i poder-lo aplicar després a les escoles. Als Fòrums hi ha un treball específic per alumnat i un espai de formació de professorat.

El Fòrum de la XESVic se celebra cada dos anys des de l’any 2013, excepte l’any 2021 que es va haver de cancel·lar degut a la pandèmia del covid-19.

Fòrum Vic

TROCAMBA, trobada de comitès ambientals d’alumnes de Sant Feliu

Aquesta trobada ha estat organitzada des del curs 2010-11 pels mateixos mestres, professorat i alumnat de la xarxa d’Escoles + Sostenibles amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La TROCAMBA és un espai de trobada d’alumnes de primària i secundària dels 15 centres de la ciutat que treballen a favor de la sostenibilitat. Una jornada per intercanviar idees i bones pràctiques per treballar pel medi ambient des de l’escola.

Fòrum Trocamba