Avui, Dia Mundial de l’Educació Ambiental, volem animar a tots els centres educatius i les administracions que formen la XESC a adherir-se a la Declaració sorgida del II Congrés Nacional d’Educació Ambiental, per transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva.

La XESC, a través de la seva secretaria tècnica i del grup de treball implicat en el Congrés, ens hi hem adherit i ens comprometem a vincular el nostre pla de treball a aquesta Declaració.

El CNEA vol consolidar-se com l’espai permanent de trobada, anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.

web del CNEA