Una jornada festiva on participa tota la comunitat educativa de l’escola i oberta les entitats del barri. Al llarg d’aquesta jornada, les activitats es desenvolupen al voltant d’un tema i les actuacions representen una millora dels espais de l’escola.

Nivell Educatiu: 0-3, mestres, personal de suport i de servei, famílies i entitats del barri.
Àmbit temàtic de l’activitat: consum, biodiversitat, participació, cooperació i convivència.
Context d’acció: gestió, curricular, participació, implicació en l’entorn
Tipus d’activitat: projecte interdisciplinari i acció de centre.
Durada: una jornada.

Objectius de l’activitat

1. Fer una escola oberta, sostenible i fòrum social
– Generar diàlegs, converses, mirades, nous conceptes sobre la petita infància, el joc i la sostenibilitat.
– Tenir especial cura a fomentar la creació de lligams entre les famílies i estendre, així, unes xarxes de solidaritat que van creixent en el barri.
– Oferir el pati com a espai d’enllaç escola—família —barri: un lloc de trobada, de relació intergeneracional, amb jocs i celebracions entre tothom, amb els horts urbans, etc..
– Millorar l’accés a l’escola perquè tothom pugui arribar-hi, també en crosses o cadira de rodes.

2. Oferir una escola de qualitat a la petita infància
– Crear un lloc on la biodiversitat (persones, animals, plantes…) sigui una font d’inspiració i d’enriquiment, on s’aprèn que es pot jugar amb tot i que les coses properes tenen valor.
– Oferir un lloc amb respecte pels ritmes infantils i les seves necessitats de desenvolupament físic, psíquic, cognitiu i social.
– Fomentar experiències generadores de futures consciències sostenibles.
– Fomentar que les relacions socials generin benestar entre els infants.

3. Vetllar per l’ambientalització tant dels continguts com de la gestió del centre
– Cultivar una pràctica destinada a un ús responsable dels recursos del nostre entorn: enriquir el joc dels infants amb elements/materials reutilitzats, naturals i industrials; que fomenti les relacions entre les persones i amb més relació amb la natura (el pati)
– Convertir el joc en activitat sostenible, en font de benestar també per al món futur; és a dir, que generi el mínim de residus i d’impacte en els recursos naturals i en l’entorn.
– Obrir la mirada dels infants i de les famílies envers l’entorn com a font de joc, benestar i creativitat.
Difondre el nostre treball sobre sostenibilitat més enllà de l’escola.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

Festa d’hivern
És una festa laica, a l’aire lliure, participativa, oberta a tota la comunitat educativa, a la qual també es convida a participar a altres col·lectius del barri o de la ciutat (diferents cada cursos), per tal de treballar la inclusió d’altres col·lectius allunyats normalment de la petita infància i també per col·laborar a transformar les sensibilitats respecte l’educació i l’entorn en què vivim.
Es desenvolupa principalment al pati. Reivindiquem el pati com un espai educatiu; una “aula” més de l’escola, una font d’experiències i valors, a totes les hores i les èpoques de l’any. El pati és de 1172 m2, i va ser remodelat a l’inici del projecte d’Agenda 21 Escolar, en col·laboració amb l’escola municipal de jardineria Rubió i Tudurí i les famílies.
El pati està organitzat en racons de natura (jardí dels sentits, hort, caseta i menjadora dels ocells, túnel verd, caminet d’herbes silvestres, jardineres de neumàtic, etc.) i racons de joc (mòduls de fusta, sorral, troncs i pals, corda sonora, caixes reciclades, gronxadors de tubs de construcció i rodes, etc.). També hi ha 3 taules de fusta amb bancs que serveixen per jugar, menjar i com a punt de trobada amb les famílies.
Durant el curs 2009-10, l’equip docent fa un replantejament de les festes de l’escola, i es decideix buscar un motiu principal a la convocatòria al voltant de la qual se centra l’activitat d’aquesta jornada.

  • Primera edició (2010): construcció del túnel verd amb les famílies.
  • Segona edició (2011): fem joguines de fusta i jocs de construcció per a l’escola aprofitant la poda del pati.

La festa es prepara unes setmanes abans i es desenvolupa el segon trimestre del curs al llarg de tot un dia. S’organitzen tallers durant tot el dia amb un horari obert; així, qui no pot venir al matí pot venir a la tarda. D’aquesta manera obrim el ventall de possibilitats de participació a les famílies. Quan parlem de famílies parlem de mares i pares, àvies i avis, germans/nes, tiets/tes etc. fins i tot famílies d’exalumnes.
Els diferents tallers s’organitzen conjuntament amb l’AMPA. A més del taller o activitat central, se n’organitzen d’altres com: cuina (brotxetes de fruita, infusions, etc. per a l’esmorzar o berenar), neteja del jardí i de l’hort, costura, mercat d’intercanvi, etc.
Per a la preparació, ens posem en contacte amb els diferents centres o col·lectius del barri o de la ciutat que poden ajudar-nos i col·laborar en la festa, inclosa la secretaria tècnica de l’A21E, a la qual demanem assessorament i recolzament.
La festa es desenvolupa en un ambient distès en convivència amb la vida diària de l’escola. Cal tenir en compte que, durant la major part del dia, no hi ha totes les famílies alhora i en cap moment això suposa un problema per als infants, tot el contrari: gaudeixen de la convivència intergeneracional.

Descarrega l’activitat en PDF