Què és la XESC?

Des de 1998, tant la Generalitat de Catalunya –a través del Programa escoles verdes– com diferents ajuntaments –a través d’Agendes 21 escolars o Programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Convé destacar que tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, per mitjà de la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional.

Com a resultat, en aquest marc neix, el curs 2009 -2010, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

Cercador de centres

Treballar en col·laboració entre administracions a fi de promoure l’Educació per a la Sostenibilitat i donar suport als centres educatius.

Una Catalunya on tots els centres educatius tinguin integrada la Sostenibilitat en el seu Projecte educatiu per tal de construir una escola de qualitat, transformadora i oberta a la comunitat.

 • Col·laboració
 • Educació per a l’acció
 • Coresponsabilitat
 • Transformació social
 • Participació
 • Innovació
 • Transversalitat
 • Esperit crític
 • Millora continua
 • Establir mecanismes de coordinació que facilitin la col·laboració entre les xarxes integrants.
 • Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la Sostenibilitat en l’àmbit dels centres educatius.
 • Crear espais d’intercanvi i formació entre els membres de la XESC.
 • Promoure l’intercanvi entre els centres de les diferents xarxes.
 • Col·laborar entre les xarxes i amb altres agents en la formació del professorat.
 • Compartir i elaborar recursos educatius.
 • Promoure la recerca i l’avaluació en Educació per a la Sostenibilitat.
 • Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades.
 • Establir lligams amb xarxes d’altres àmbits territorials (autonòmic, europeu…)
 • Incidir en la millora de les polítiques en Educació per a la Sostenibilitat

A administracions que tinguin o vulguin crear una xarxa de centres educatius que tenen un projecte d’Educació per a la Sostenibilitat.

Assessorament i seguiment continu dels programes d’educació per a la sostenibilitat de cadascun dels centres de la seva xarxa. Organització d’espais d’intercanvi d’experiències i accions formatives per al professorat dels centres que formin part d’aquesta xarxa. Col·laboració per dur a terme les línies de treball de la XESC.

El 12 d’abril de 2010, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va presidir l’acte de constitució de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i de la comissió de seguiment. A l’acte hi van participat la cinquena tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Imma Mayol, l’alcalde d’Argentona, Josep Masó, l’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell, i també representants de les diferents institucions impulsores de la xarxa.

Formen part de la XESC les xarxes d’escoles per a la sostenibilitat de les institucions a continuació:

Poden formar part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) les institucions locals que dinamitzen i impulsen una xarxa local d’escoles que desenvolupen un programa d’educació per a la sostenibilitat i que:

 • comparteixen els objectius de la XESC i que també volen participar-hi activament.
 • volen col·laborar amb la resta de xarxes que formen part de la XESC per tal de col·laborar en l’intercanvi d’inciatives, d’experiències i promoure la realització de projectes compartits.

Les xarxes locals que formen part de la XESC ofereixen als centres educatius que en formen part els serveis a continuació:

 • assessorament i seguiment de manera contínua dels programes d’educació per a la sostenibilitat de cadascun dels centres.
 • organització d’espais d’intercanvi d’experiències i accions formatives per al professorat dels centres que formin part d’aquesta Xarxa local.
 • coordinació i difusió paral·lelament de les propostes educatives que s’organitzen en el marc del XESC.

Així doncs, l’adhesió a la XESC es formalitza a través d’un conveni que signa l’ens local (ajuntament, consell comarcal…) amb la Generalitat de Catalunya.

Les institucions interessades a incorporar-se a aquesta Xarxa cal que es posin en contacte amb la coordinació de la XESC a través de l’adreça electrònica a continuació: xesc@gencat.cat.