AVALUACIÓ

Després d’un dia i mig de compartir experiències, coneixements, idees i espais informals, dissabte al migdia va arribar l’hora de la cloenda i el comiat. Docents i equip tècnic van preparar diverses performances, cadascuna amb un llenguatge artístic diferent, per expressar allò que havien après en el Simposi, què s’enduien i com s’havien sentit.

Els punts comuns que es van extreure de les diferents performances van ser la potencialitat de ser un equip, poder enriquir-se d’idees entre docents i alumnes i sobretot, animar-se i ajudar-se a continuar transformant i transformant-se.

El III Simposi de docents de la XESC va tancar amb una gran sensació de xarxa, de suport, de no estar sols ni soles davant d’un repte impossible. La trobada va enriquir a docents no només amb idees i coneixements sinó també amb aliances i complicitats.

Avaluació SIMPOSI 2023