Curs 2009-10

Efectivament la invitació del govern brasiler a participar a la Conferència Internacional es va fer arribar als centres de la XESC. Aquest curs van participar 40 de joves de 9 centres educatius de secundària.
Primerament a la trobada catalana es van donar a conèixer les Cartes de Responsabilitats que havia fet cada centre i els joves participants van redactar la Carta Catalana. Així mateix, es van escollir els delegats que anirien a la Conferència Internacional.

D’una banda la suma de les cartes autonòmiques gallega, basca i catalana va donar lloc a la Carta Estatal. D’altra banda, per preparar la Conferència Internacional del Brasil, es va celebrar una setmana d’intercanvis virtuals amb joves de tot Europa, de la que va sorgir el Manifest Europeu.

Finalment, el juny del 2010 una delegació de 3 joves catalans, acompanyats per una professora i una facilitadora, van viatjar al Brasil per participar a la Conferència Internacional de Joves “Tinguem Cura del Planeta”, on més de 200 joves de 53 països van redactar la Carta Internacional de Responsabilitats.

Més informació:

Vídeo brasiler d’invitació als joves:

Vídeo resum de la Conferència Internacional:

Vídeo extens de la Conferència Internacional:

Curs 2010-11

Durant el curs 2010-2011 es va fer difusió als instituts d’arreu de l’Estat, tant de la Carta Internacional com de l’experiència dels delegats i delegades que van participar a la Conferèn­cia al Brasil, i com a resultat es van celebrar diverses trobades territorials.

Val dir que a Catalunya, aquestes trobades es van emmarcar en els fòrums de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i en diferents actes d’Agendes 21 esco­lars municipals. En aquests espais d’intercanvi i debat, on van partici­par pràcticament tots els centres de secundària de la XESC, es va reflexionar sobre la Carta Inter­nacional de Responsabilitats a fi de seleccionar els centres que van participar a la II Conferència Catalana a la tardor del 2011.

Curs 2011-12

Al llarg del curs 2011-2012 es van celebrar diferents trobades a fi que els joves van reflexionessin sobre els reptes d’incorporar les responsabilitats internacionals al centre escolar i les accions que poden dur a terme per assumir-les.

El procés es va iniciar a les escoles per mitjà de l’organització de les Conferències escolars (octubre 2011) i va continuar en l’àmbit de les comunitats autònomes (novembre 2011) fins les conferències estatal (gener 2012), europea (maig 2012) i la Cimera de la Terra de Rio + 20 (juny 2012).

  • Conferències escolars Conferències escolars
  • Conferència catalana Conferència catalana
  • Conferència estatal Conferència estatal