Foto grup cofint VI

Celebrada a Dílar – Granada, la VI CONFINT estatal sota el lema ENREDA’T PEL CLIMA. Del 15 al 18 d’octubre aquesta edició ha reunit 75 joves, 23 docents, 12 tècnics/ques i 10 facilitadors/es d’11 xarxes escolars d’arreu de l’Estat que formen part d’ESenRED. De Catalunya hi han participat 11 joves, 4 persones de professorat, 2 tècniques i una facilitadora provinents de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya).

Durant aquests dies han treballat, tant alumnat com professorat i tècniques, l’emergència climàtica a través de 9 temàtiques diferents, s’han compartit idees i accions que fan als seus centres i s’ha treballat fent xarxa.

Com a cloenda de la trobada, es realitzen diferents accions i entre elles els manifestos acordats: