Introducció
a la guia

 

AQUEST PORTAL  WEB S’ELABORA AMB L’OBJECTIU D’OFERIR AL PERSONAL DOCENT UNA EINA ÚTIL AMB LA QUAL PODER TREBALLAR DE FORMA TRANSVERSAL DINS EL CURRÍCULUM ESCOLAR TOTS ELS CONCEPTES RELACIONATS AMB EL PROCÉS DEL COMPOSTATGE.

Aquesta eina  s’estructura en tres grans blocs: abans, durant i després del procés del compostatge, dins dels quals s’inclouen activitats pràctiques adreçades als diferents nivells per poder treballar de forma transversal el procés, tant dins com fora de l’aula. 

Aquesta web  us serà de gran ajuda en cas que vulgueu implementar un projecte de compostatge a la vostra escola, però també permet treballar la separació en origen de la matèria orgànica i aspectes relacionats amb el compostatge que no requereixen tenir un compostador propi.

Us presentem una guia dinàmica, en la qual s’aniran afegint i complementant les activitats, de manera que us convidem a aportar suggeriments, comentaris i a valorar cadascuna de les activitats que dueu a terme per millorar els continguts i afegir-ne de nous.

Han participat en l’elaboració d’aquesta eina didàctica, la Direcció General de Polítiques Ambientals i l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

També ha participat en l'elaboració de l'eina didàctica la Comissió de Recursos de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya.