Conviure amb el soroll és un projecte interdisciplinari sobre el so, el soroll i la contaminació acústica, que implica tota la comunitat educativa i proposa actuacionsque busquen com a resultat millorar la qualitat de vida a l’escola i a casa.

Nivell Educatiu: infantil, primària, secundària.
Àmbit temàtic de l’activitat: so i soroll
Context d’acció: 
Curricular
Tipus d’activitat: 
És un projecte de centre. Jornada
Durada: 
forma part de l’acció curricular de diferents àrees. La preparació, unes tres setmanes; la jornada, una setmana.

Objectius de l’activitat

Passejar pel nostre entorn més proper amb intenció de:

  • Treballar des de les diferents àrees amb relació a la problemàtica del soroll al centre docent.
  • Conscienciar el professorat, l’alumnat i  de manera paral·lela a tota la comunitat educativa dels nivells de soroll del nostre entorn.
  • Potenciar la participació i el compromís d’en particular l’alumnat de primària i de secundaria.
  • Aprendre que és el so, el soroll i saber les conseqüències amb relació a l’excés de soroll sobre la salut.
  • Cercar i aplicar solucions per tal de reduir el soroll en tot l’àmbit escolar.
  • Conèixer les problemàtiques generades en quant a la contaminació acústica.
  • Desenvolupar projectes i activitats d’aprenentatge en cada nivell acadèmic al voltant del tema del so i el soroll
  • Implicar a tota la comunitat educativa.
  • Intentar aconseguir la complicitat de les famílies per estendre el projecte a la seva vida quotidiana.
  • Millorar la convivència al centre.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

Convé destacar que moltes d’aquestes activitats estan incloses directament en les programacions d’aula dels diferents professors/es, intentant integrar el tema del soroll i la contaminació acústica en els diferents aprenentatges i nivells educatius.

El projecte “ Conviure sense Soroll” es divideix en els tres àmbits d’actuació a continuació:

1. ÀMBIT CURRICULAR

Treball a l’aula entorn el concepte de soroll:

– Què és?

– Com es percep?

– Com es mesura?

– Què és la contaminació acústica?

– Quines són les principals fonts de soroll ambiental?

– Quins són els seus efectes?

– Quina és la legislació referent?

– Com es pot controlar?

Al capdavall tots aquests coneixements es treballen des de les diferents àrees curriculars i des de l’educació infantil fins a l’educació secundària, cosa que converteix aquest projecte en el projecte educatiu general de centre. És per això que cada professor/a integra en les seves activitats d’aula el tema del soroll com a element de referència.

2. ÀMBIT ESCOLAR

Des d’aquest àmbit es treballa per estendre el tema a tots els altres aspectes de la vida quotidiana de la comunitat educativa: regular el soroll, en la mesura que es pugui, a les entrades i sortides del centre escolar, en els canvis d’aula, als patis i als moments d’esbarjo, al menjador, a les hores de permanències, a les activitats extraescolars, etc. Es realitzen activitats diverses dirigides a aplicar les mesures de control del soroll. Es considera altament important aquest àmbit ja que és en aquests espais on s’ha detectat un increment més gran del soroll.

3. ÀMBIT FAMILIAR

És important estendre també el projecte fora de l’escola. Així doncs les famílies juguen un paper molt important a l’hora de conscienciar nens/es i nois/es de la importància de reduir la contaminació acústica en la nostra vida quotidiana. La tasca docent no pot quedar reduïda al recinte escolar i també cal que tota la comunitat educativa eduqui els infants en valors de convivència, respecte i protecció del medi ambient.

Descarrega l’activitat en PDF