Què són?

Un dels objectius de la XESC és establir mecanismes d’intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes. Els intercanvis afavoreixen la participació i la comunicació de la comunitat educativa i també enriqueixen l’activitat pròpia de cada xarxa i de cada centre escolar. També faciliten el contacte personal entre les persones que impulsen els projectes d’educació per a la sostenibilitat als centres i són una oportunitat única per compartir experiències, intercanviar opinions i inquietuds i potenciar la realització de projectes compartits.

Les trobades entre centres poden produir-se a diferents escales, ja siguin de caràcter local, territorial o de tot l’àmbit català i organitzar-se de diferents maneres, però tenen l’objectiu comú d’avançar en l’educació per a la sostenibilitat de les escoles. Algunes trobades van adreçades a docents (sovint anomenades “simposi”), mentre que d’altres tenen com a protagonista principal l’alumnat (sovint anomenades “fòrum”). A continuació teniu un recull dels diferents tipus de trobades que organitza la XESC i/o les xarxes que en formen part.

 • Simposis
  Espais de formació i debat per al professorat
 • Espais d’intercanvi entre l’alumnat
  Es tracta de jornades que promouen l’intercanvi d’experiències entre l’alumnat dels centres educatius, per afavorir la creació de xarxes territorials d’intercanvi.
 • Projecte Tinguem Cura del Planeta (CONFINT)
  La Conferència internacional de joves Tinguem Cura del Planeta i coneguda com a CONFINT, és una proposta originària del govern brasiler perquè els joves del món participin i discuteixin sobre la sostenibilitat i es comprometin amb la millora del planeta.
 • XESC Open House
  L’OpenHouse és un espai d’intercanvi entre els centres escolars de les diferents xarxes de la XESC, per tal de poder conèixer de primera ma noves experiències, enriquir-se mútuament, inspirar-se i connectar!.