A manera de resum és una activitat transversal en format d’una jornada festiva, on es fomenta el coneixement de les energies alternatives, la defensa del medi ambient i la millora de les competències comunicatives, alhora que es promou la participació de l’alumnat i el treball en xarxa amb les escoles de primària del municipi.

Nivell Educatiu: ESO, Batxillerat i cicles formatius.
Àmbit temàtic de l’activitat: Energia.
Context d’acció: Currículum, participació i implicació en l’entorn.
Tipus d’activitat: És una activitat transversal del centre, en format de celebració d’una jornada.
Durada: 9 fins a 13 h (les jornades a les escoles), de 9 fins a 13.30 h (la jornada a l’institut).

Objectius de l’activitat

En aquestes Jornades els objectius plantejats van ser els d’a continuació:

  • Fomentar la defensa per raó de medi ambient.
  • Conèixer les energies renovables a més de les alternatives.
  • Millorar les competències comunicatives.
  • Fomentar la participació activa de l’alumnat en les activitats del centre.
  • Estrènyer els lligams entre els dos trams de l’etapa educativa (primària – secundària).

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

1. Iniciació-exploració
Primerament l’alumnat de primer d’ESO fins a primer de batxillerat i alumnat de formació professional de grau mitjà (famílies d’informàtica i administratiu) s’encarrega de pensar i muntar les infraestructures dels esmorzars solars.
Alumnat de 2n d’ESO fins a batxillerat fa d’educador als tallers que es realitzen a les cinc escoles de primària del municipi i amb els i les alumnes de primer d’ESO del nostre centre.

Preparació dels tallers de les jornades d’energies renovables a l’institut i a les escoles. Tria d’alumnes:

– Es demanen voluntaris per començar a dur a terme les activitats (desembre).
– Tot seguit sorteig de voluntaris (coordinador del projecte i tutories). Febrer.
– En tercer lloc preparació dels tallers. Els alumnes surten de les seves classes durant dues hores a fi de preparar els tallers. També es fan activitats complementaries de preparació durant l’hora de pati. (març i abril).

2. Introducció de nous coneixements
Jornades d’Energia a les escoles
En conjunt es duen a terme durant diversos dies de maig i juny, i hi participen entre quatre i cinc escoles aproximadament. Les activitats a continuació:

a. Taller d’energies renovables i medi ambient a alumnat de 6è de primària
– 09,15 h Primetament reparació i explicació del funcionament dels forns solars (cuinar una pizza)
– 09,45 h Presentació en forma de PWP i vídeos curts (ICAEN)
– 10,15 h Qüestionari individual i posada en comú de les respostes
– 10,45 h Explicació del funcionament de la cuina solar parabòlica
– 11,30 h Construcció individual de mini forn solar
– 12,30 h Comprovació de la temperatura assolida als forns solars i conclusions
– 12,45 h Els i les alumnes es mengen les pizzes
– 13,00 h Final de l’activitat

b. Taller d’esmorzar solar. El material, el porta una empresa contractada (INTIAM RUAI). L’esmorzar es fa amb cuines solars parabòliques; la llet i les magdalenes són ecològiques i la xocolata de comerç just. La preparació de l’esmorzar i l’explicació prèvia de les seves característiques (15-20’), la fan els i les alumnes de l’institut passant per totes les aules de primer a cinquè (15’-20’ per aula)

– 09,15h Descàrrega del material i col·locació dels diferents elements i materials.
– 09,45h Preparació i orientació de les cuines solars.
– 10,00h Preparació de la xocolata, safates amb les magdalenes, recipient pels residus, etc.
– 10,30h Explicació a totes les aules de 1r a 5è de l’activitat que es farà al pati. Els i les alumnes porten preparades activitats participatives i un PWP adaptat als diferents nivells.
– 11,00h Esmorzar solar
– 11,30h Recollida i neteja de tot el material
– 12,30h Final de l’activitat

Jornada d’Energies Renovables i Medi Ambient a l’Institut

Es fa a l’institut (3 línies d’ESO i 2 de batxillerat) durant un dia de maig. Els tallers que es desenvolupen són:

– 4 tallers alumnes 1r d’ESO: Experiments solars (45’ presentació, dossier, i 1:15 h d’experiments- grups de tres alumnes amb un monitor). Impartit per l’alumnat de l’institut.
– 4 tallers alumnes 2n d’ESO: El xat energètic. Xat concurs al voltant de preguntes relacionades amb el medi ambient. Als guanyadors se’ls dóna una joguina solar. Impartit per Professors de l’Institut.
– 2 tallers alumnes 3r d’ESO: Energia fotovoltaica. Impartit per INTIAM RUAI i professorat del centre.
– 2 tallers alumnes 3r d’ESO: Energia termosolar. Impartit per INTIAM RUAI i professorat del centre.
– 1 taller alumnes de 3r d’ESO: Reciclatge. Impartit per professorat de l’institut
– 1 taller alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius: El motor d’hidrogen. Impartit per professorat de l’institut.
– 1 taller alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius: Ecoauditoria. Impartit per professorat institut.
– 1 taller alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i Cicles Formatius: Eficiència energètica. Impartit per INTIAM RUAI.
– 1 taller 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius: Risc Energètic. Professor institut.
– 1 taller 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius: Decoració sostenible. IKEA.
– 1 taller 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius: Consum responsable. GAS NATURAL.
– 1 taller alumnes de tot l’Institut: Cuina solar. Impartit per professorat de l’institut.

S’utilitza tot l’espai de l’institut (aules, tallers i també el pati).

Programació cronològica:

– 9 fins a 11h Classes normals. Taller de cuina solar prepara l’esmorzar
– 11 fins a 11,30h esmorzar solar
– 11,30h fins a 13,30h tallers

3. Síntesi
Aquestes jornades s’inscriuen dins del Projecte educatiu de centre (PEC). Els objectius són: fomentar el coneixement de les energies renovables, la defensa del medi ambient, la millora en l’assoliment de les competències comunicatives i també la participació activa de l’alumnat en les activitats del centre.

Al capdavall la col·laboració amb el professorat i el protagonisme de l’alumnat de l’institut en les activitats realitzades a les escoles de primària serveixen per millorar els vincles entre l’institut i les escoles adscrites.

4. Aplicació i avaluació
Al curs 2011-2012 es van realitzar les sisenes jornades amb una valoració força positiva per part de les escoles i la comunitat educativa del centre. El balanç d’aquesta participació en les edicions anteriors ens ha demostrat la bona disposició, entusiasme i capacitat que té el nostre alumnat.

Descarrega l’activitat en PDF