III  Simposi de docents de la XESC – 2023

Lloc: Alberg de Joventut de Manresa (anar al lloc)
Dates: 10 i 11 de Març de 2023

Objectius del simposi:

  1. Crear un espai de formació, trobada, reflexió i intercanvi d’idees per tal de millorar la pràctica diària de les persones docents dels centres educatius de la XESC.
  2. Donar a conèixer iniciatives, projectes innovadors i nous marcs teòrics que permetin la millora i el desenvolupament de nous projectes d’educació per a la sostenibilitat (ES) en els centres educatius i entre ells.
  3. Valorar el treball en xarxa, compartir coneixement entre iguals i fomentar aliances per tal de construir una escola de qualitat, transformadora i oberta a la comunitat.

Continguts

  • L’encaix curricular de l’Educació per a la Sostenibilitat i el marc dels ODS amb una mirada crítica.
  • Estratègies per afavorir el protagonisme de l’alumnat: dinàmiques/accions de comunicació, propostes de dinamització del comitè ambiental, situacions d’aprenentatge, projectes d’aprenentatge-servei.
  • Metodologies que impulsen l’acció transformadora de l’entorn i el treball en xarxa amb altres agents.

Metodologia

Sessions d’intercanvi entre professorat sobre actuacions que s’estan duent a terme els centres.

Tallers pràctics que proporcionen eines metodològiques i continguts nous per ajudar a desenvolupar nous projectes d’educació per a la sostenibilitat.

Trobades informals: situacions no estructurades d’intercanvis entre docents amb l’objectiu de promoure la relació i el treball en xarxa entre els docents i els centres.

Programa (Consulta el programa)