Per començar, Taïca és una activitat que té per objectiu que els infants s’expressin lliurement a través de les diferents possibilitats que ens ofereix el cos, es a dir, els elements de l’entorn proper i els elements plàstics provinents de material de rebuig que es reutilitzen creativament.

És més, Taïca són les lletres desordenades de la paraula Ítaca: un viatge a un projecte, a una il·lusió; un viatge ple d’experiències diverses, de nous coneixements, de descobertes del nen i de l’adult, ric i diferent, un viatge on és més important el camí que el resultat final.

En resum, Taïca és un projecte fet i pensat pel professorat del centre per contribuir a l’educació de l’infant en el seu lliure procés d’autonomia.

Nivell Educatiu: P3, P4, P5 (en moments puntuals, com la festa de Sant Jordi, s’obre a alumnes d’altres cicles).
Àmbit temàtic de l’activitat: expressió de les emocions.
Context d’acció: Curricular
Tipus d’activitat: vivència i investigació
Durada: el projecte Taïca es du a terme un cop per setmana en sessions d’1 hora i 15 minuts i convé destacar que els grups són reduïts, d’uns deu infants.

Objectius de l’activitat

  • Expressar-se en llibertat gràcies a les diferents possibilitats que ens ofereix el cos, els elements de l’entorn proper i els elements plàstics.
  • Ser capaç de dur a terme, amb l’ajut si cal dels altres i de l’adult, petits projectes personals o de grup.
  • Fomentar l’autonomia en les accions quotidianes.
  • Potenciar la creativitat a través de materials plàstics i de l’entorn.
  • Incentivar el reciclatge i la reutilització.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

A TAÏCA hi ha tres tipus d’activitats diferenciades, que segueixen la seqüència a continuació:

1. Acolliment: Activitat inicial de consciència corporal (15 minuts)

a) Ritual: descalçar-se i disposició en rotllana

b) Conversa i presentació de la proposta: iniciem una conversa en rotllana parlant de com estem i tot seguit l’adult presenta la proposta: Una activitat corporal individual, en parella o grupal, acompanyada de música.

Aquesta activitat es desenvolupa en el vestíbul del cicle d’educació infantil, on hi ha una estora i un equip de música.

2. Projecte. (45 minuts)

a) Ritual: entrem a l’espai Taïca i, asseguts al terra, encenem una espelma que indica el començament de la sessió.

b) Expressem com ens trobem, com ens sentim…

c) Observació dels materials. Es demana als/a les nens/es que es desplacin per l’espai del Taïca i observin els materials per trobar un que els agradi i que vulguin transformar.

d) Explicació del projecte: cada un dels nens explica què vol fer i quin material usarà.

e) Realització del projecte: elaboració del que s’han proposat fer amb els materials que hi ha al Taïca. Si cal es pot utilitzar un referent visual (projector).

L’activitat es desenvolupa normalment a l’espai del taller i, en el cas dels nens i nenes de P-5, també al vestíbul, on hi ha estris de bricolatge (fustes, tornavisos, claus, cargols, martells, barrines, etc.), un projector i una pantalla.

En suma es fan activitats al racó de la foscor. En aquestes ocasions és l’adult qui delimita la sessió, en ser qui proposa d’una forma breu els materials i recursos que s’han d’utilitzar (taula de llum, llum negra, retroprojector.).

3. Recapitulació i recollida: posada en comú i valoració conjunta (15 minuts)

a) Ritual: sona el “gong”; toca recollir el material, rentar-se i en tercer lloc anar a la rotllana

b) El/la nen/a que ha acabat el seu projecte el presenta, explica el que ha fet, quines dificultats ha trobat, com les ha solucionat, si el projecte ja està acabat o no, si l’acabarà en la propera sessió, etc.

c) Tot plegat la resta de companys dóna la seva opinió: què els recorda, si el complementarien amb alguna altra cosa, com resoldrien les dificultats …

d) Si no es presenta cap projecte, es demana que cadascú expliqui amb una paraula, amb un so, amb la cara, amb les mans,etc. com s’ha trobat durant l’activitat.

e) Finalment s’apaga l’espelma i s’acaba la sessió.

4. El Museu

S’exposen els projectes acabats i tot seguit en la sessió següent poden decidir si se’ls emporten a casa o si els volen destrossar.

Descarrega l’activitat en PDF