Tinguem Cura del Planeta

La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta

La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (CONFINT) és un procés global impulsat pel govern brasiler, a fi que joves de tot el món reflexionin i actuin per millorar el planeta. La primera edició de la CONFINT va culminar el juny de 2010 al Brasil on 400 joves, de més de 50 països, es van trobar a fi de debatre temes sobre medi ambient i canvi climàtic. Resumidament, d’aquesta trobada, en va sorgir la Carta Internacional de Responsabilitats dels joves, el full de ruta dels nois i noies compromesos amb construir un món més sostenible.

El projecte Tinguem Cura del Planeta

Slide

Un mètode innovador

El procés global es basa en els quatre pilars essencials a continuació:

  • La noció de “responsabilitat”. El reconeixement de les responsabilitats o compromisos individuals i també col·lectius és l’eix potenciador del procés. En resum, cada ciutadà és responsable dins els seus límits d’accés a la informació i al poder.
  • Jove escull jove. Convé destacar que els delegats i delegades, representants de l’alumnat a les conferències, són elegits, per vot o per consens, pels seus iguals.
  • Jove ensenya jove. D’altra banda un equip de joves de 18 a 30 anys d’edat coordina els tallers dels joves més petits durant les conferències. Basicament són els facilitadors.
  • Una generació aprèn amb l’altra. Malgrat que els joves són els protagonistes del projecte, el vincle i el diàleg amb les generacions involucrades són primordials. Pel que fa a l’educació per a la sostenibilitat, aquesta característica és encara més important quan es basa en els conceptes nous que el jovent pot transmetre a l’entorn.

D’acord amb aquest marc conceptual, el projecte és una oportunitat per donar sentit, des d’una perspectiva local i global, a la tasca que fan els centres que treballen per a la sostenibilitat, ja que es basa en:

  • Primerament l’aprenentatge dialèctic i intercultural en espais de debat i de presa de decisions.
  • D’altra banda la democràcia representativa.
  • En tercer lloc la identificació de responsabilitats individuals i col·lectives.
  • També el compromís d’implementar les accions consensuades.
  • Per últim un procés participatiu de baix a dalt, des de les activitats locals, regionals i nacionals fins a la Conferència europea i la delegació de joves a Rio+20.