En primer lloc aquest és un projecte interdisciplinari de mobilitat. Com a resultat mostra com elaborar un projecte de camí escolar amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5), primària i families d’alumnes.
Àmbit temàtic de l’activitat: mobilitat.
Context d’acció: implicació en l’entorn, participació i currículum.
Tipus d’activitat: projecte interdisciplinari i acció de centre.
Durada: l’activitat es realitza durant tot el curs. Per últim a la setmana verda es van fer els itineraris, el mural, les estadístiques i el llibre digital.

Objectius de l’activitat

Els objectius plantejats per aquesta acitvitat són:

 • Potenciar l’autonomia personal de nens i nenes del centre.
 • Conèixer l’entorn del centre.
 • Reconèixer els itineraris del camí escolar.
 • Reduir la utilització del cotxe.
 • Cohesionar la comunitat educativa.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

 • Primerament, durant el curs escolar 2008/09 s’inicia el projecte de camí escolar, en el qual, a partir d’unes enquestes de diagnosi adreçades a l’alumnat i les famílies, es detecten els quatre principals itineraris que segueixen els i les alumnes per anar a l’escola. A partir d’aquí, d’aquest treball de diagnosi, en què col·labora l’Ajuntament de Badalona, es duen a terme unes actuacions a la via pública per millorar-hi la seguretat d’accés caminant i en bicicleta (semàfor, zona 30, etc.).
 • Un cop definits els quatre itineraris principals del camí escolar, es vol donar a conèixer el resultat del treball fet a tota l’escola, i així neix aquesta activitat.
 • El Comitè Ambiental concreta les tasques que cal fer basant-se en aquests objectius a continuació:
  o Elaborar el logotip del camí escolar.
  o Donar a conèixer els itineraris a la comunitat educativa.
  o Reconèixer els companys i companyes de l’escola que fan el mateix itinerari.
  o Fomentar l’autonomia de treball de l’alumnat.
 • Una comissió de pares i mares elabora les bases per escollir el logotip del camí escolar. Les propostes, les fan els pares i les mares, i tot l’alumnat del centre actua de jurat.
 • Es penja un mapa gran al vestíbul de l’escola i els nens i nenes, amb l’ajut dels mestres i la família, identifiquen al plànol el seu itinerari.
 • L’equip de mestres agrupa els nenes i les nenes segons el seus itineraris; en aquests grups també hi participen pares i mares.
 • El consell de delegats elabora, a partir dels debats previs a les classes, una fitxa amb el que volen saber amb relació a cada itinerari.
 • Surten tots de l’escola per grups —nens i nenes amb pares i mares— per recórrer els  itineraris  del camí escolar, anotar les observacions a la fitxa, fer fotografies,etc.
 • Un cop a l’escola, es duen a terme amb la informació recollida les activitats a continuació:
  o L’alumnat de cicle mitjà elabora un llibre digital explicant el treball realitzat: http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8041571_2296/llibre/
  o L’alumnat de cicle superior recull les dades estadístiques de l’alumnat per cursos que fa servir cada itinerari i també els gràfics corresponents.
  o La resta de cursos elabora un mural amb tota la informació obtinguda en la sortida
 • Finalment, nens i nenes voten el logotip que més els ha agradat.

El curs 2010-2011 s’han fet un seguit d’actuacions per identificar el camí escolar: pintar el logotip a l’estrada de l’escola, elaborar un full informatiu per explicar el projecte de camí escolar a les entitats del barri i uns adhesius per posar a les botigues i establiments del barri. Aquesta acció s’ha dut a terme als carrers dels itineraris durant la setmana verda. La setmana verda, que celebrem cada any, permet fer un treball conjunt de pares, mares, nens, nenes i mestres i ens ajuda a revalidar el nostre compromís amb la sostenibilitat.

Descarrega l’activitat en PDF