Espai Aparador

L’espai Aparador ha estat l’expositor de recursos, eines i pòsters de 10 projectes promoguts per entitats ambientals, per l’administració pública i pels propis centres educatius seguint la metodologia d’aprenentatge servei en l’àmbit ambiental.

Els participants a l’espai Aparador que van compartir el seu projecte, materials i recursos van
ser les següents entitats:

Entitat Títol del projecte o recursos compartits
Fundació Sigea Joves Agroambientals
Àrea Metropolitana de
Barcelona – Ecologia
Compartim un Futur – Programa Metropolità
d’Educació Ambiental – Servei Aprenentatge Servei Ambiental
MEL.Educació ambiental Actuem per la Justícia Alimentària. Joves pel Clima
Associació per la Defensa i
Estudi de la Natura (ADENC-EdC)
Aus i ciutats saludables
Diputació de Barcelona Suport a l’Aprenentatge Servei i al Servei Comunitari Ambiental
Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i
Agència de Residus de Catalunya
Accions i projectes per impulsar l’ApS Ambiental
CREAF Ciència ciutadana i Natura en acció! Els Fenocentres, observatoris de RitmeNatura.
FADF d’Osona TERRITORI Campanya de comunicació i
conscienciació per la defensa forestal
Ajuntament de Barcelona Com Funciona Barcelona? – APS i Servei Comunitari
Associació Forest Horses Som Natura
Anèl·lides, serives ambientals
marins
Portaveus del Litoral Metropolità
Espai Ambiental SCCL La vida dels jocs i de les joguines
Aparador
Aparador