Trobada a Galícia; I Xuntanza de Xóvenes pola Sostibilidade e a Paisaxe. 19 juny 2013:

Recepció del Secretari Llebot dels delegats. 13 de juny 2013:

Resultats de la Trobada Catalana Tinguem Cura del Planeta

29 d’abril de 2013. Barcelona, Escola Pia Sarrià – Calassanç.

Aquest curs escolar, els centres que vulguin participar en el procés celebraran la seva Conferència Escolar amb l’objectiu d’assumir compromisos i desenvolupar accions transformadores del seu entorn més proper.

En el marc d’aquest projecte es preveu la realització de trobades amb altres centres per intercanviar experiències. Així mateix, hi ha prevista una trobada d’intercanvi estatal, en la qual els joves de les diferents comunitats autònomes podran posar en comú les accions que estan portant a terme en els seus centres i elaborar una estratègia col·lectiva per implicar a més joves i a més col·lectius.

Per tal de facilitar el procés dins el centre, s’ha elaborat una Guia amb una sèrie de propostes metodològiques per promoure la participació activa de l’alumnat en la presa de decisions en el centre.

Si esteu interessats a participar podeu posar-vos en contacte amb la vostra assessoria tècnica (Agenda 21 escolar o Programa Escoles Verdes) o al correu electrònic: confintcat@gmail.com